2. nedeľa po Veľkej noci – Dobrý Pastier /Kázeň/

2. nedeľa po Veľkej noci – 26.4.2020

Suspírium:

Jak ovce zblúdili sme od pastiev zelených

v kraj, kde vôd živých nieto len hriechom skalených.

Tys´ zhromaždil nás, Pane, slov Tvojich velebou,

my chceme žiť, jaks´ chcel Ty – tak kráčať za Tebou. Amen

 

Židom 13, 20-21

,,Boh pokoja, ktorý vzkriesil z mŕtvych pastiera oviec. Veľkého krvou veľkej zmluvy, nášho Pána Ježiša nech vás posilní v každom dobre. Aby ste plnili Jeho vôľu, nech spôsobí v nás čo je jemu milé. Jemu sláva na veky vekov.“ Amen.

 

Milí bratia a sestry!

Obraz pastiera, ktorý pasie stádo oviec. Táto téma sa objavuje pred našimi očami práve v súlade s ročným obdobím. Veľké ovce a malé jahňatá sa sťahujú na nové pasienky. Pastier im dáva smer tak, aby sa stádo bezhlavo nevybralo na miesta, ktoré nie sú vhodné. Pes behá okolo a zaisťuje, aby pastierova vôľa bola naplnená. Pastier stojí so svojou palicou na mieste, z ktorého má stádo pod kontrolou. A v prípade ak sa nejaká zatúla, hľadá ju a privádza späť.

Obraz dobrého pastiera, milí priatelia, zanechal v mnohých hlboký dojem. V našom vedomí aj podvedomí. Takýto obraz môže osloviť aj ľudí , ktorí nikdy nevideli skutočné stádo oviec s pastierom. Téma dobrého pastiera pomáha nestratiť jasný pohľad a smer ani v dobe navigačných zariadení. Pretože obraz dobrého pastiera prináša našu túžbu po bezpečnosti, ako aj našu túžbu po niekom kto nás nepošle ďalej z bodu A do bodu B, ale je stále pri nás a sprevádza nás na ceste, ktorou kráčame.

Možno sa niekomu môže javiť obraz pastiera ako príliš detinský. Mali by sme sa považovať za maloletú ovcu? Siegmund Freud v jednej zo svojich kníh uvádza: ,,Človek nemôže zostať navždy dieťaťom, musí konečne ísť do nepriateľského života.“

Práve preto dnes nechceme hovoriť, že obraz dobrého pastiera, je detinský, že je určený len deťom. Práve naopak. Ten dobrý pastier je naozaj pre nás všetkých.  Apoštol Peter nám píše v jednom liste: Ježiš, ktorý za nás umrel a zároveň vstal z mŕtvych je dobrým pastierom, milosrdným pastierom a mocným pastierom. On je ten, ktorý nás chce viesť životom tak, aby sme ho prežili dobre.

Určite sa však nájdu aj takí ktorí povedia: Žiadneho pastiera nepotrebujem! Nechcem nikoho, kto by mi zasahoval do môjho života. Idem vlastnou cestou.  Veď koniec koncov, komu sa dá dnes dôverovať? Avšak veľmi rýchlo sa to môže stať aj nám, ktorí poznáme toho Dobrého Pastiera, že napriek tomu, že vieme kto to je, vieme čo pre nás robí, aj tak sa vydáme vlastnou cestou.  A to všetko nás potom môže okrádať o pravé požehnanie.

Dnes sa preto chceme zamyslieť aj nad tým: Prečo ľudia ignorujú Dobrého Pastiera. Prečo Ho nenasledujú? A môže to byť preto, že si neraz neuvedomujeme Kto je ten pastier a čo všetko nám ponúka. Ľudia možno naozaj nevedia prečo je ten Pastier, prečo je Pán Boh dobrý. Prečo sa ho oplatí nasledovať. Prečo je dobré ísť tou cestou, ktorou nás on vedie.

Dnes sa preto chceme pozrieť na biblický text, ktorý nám pomôže objasniť i to, prečo je Pán Boh môj dobrý pastier. Prečítam ho ešte raz: Boh pokoja, ktorý vzkriesil z mŕtvych pastiera oviec. Veľkého krvou veľkej zmluvy, nášho Pána Ježiša nech vás posilní v každom dobre. Aby ste plnili Jeho vôľu, nech spôsobí v nás čo je jemu milé. Jemu sláva na veky vekov.

Apoštol, ktorý píše tieto slová, tu píše o nejakom prianí, ktoré chce, aby sa nás všetkých dotýkalo. A vynímajú sa nám tam štyri charakteristiky dobrého pastiera, ktoré si chceme všimnúť.

Takouto prvou najdôležitejšou je to, že dobrý pastier je zdrojom sily. Čítame: nech vás dobrý pastier posilní v každom dobre. Teda vidíme, že dobrý pastier nás chce posilňovať. Pán Boh nás skutočne chce posilňovať. Potrebujeme viac síl! Kto z Vás sa modlí: Pane Bože, už mi nedávaj viac síl, lebo už neviem čo by som s ňou robil. Asi nikto. Ale predsa sú ľudia, často krát aj my sami, ktorí majú pocit, že nepotrebujú viac síl. A ja v dobrom verím, že mnohí z vás mávate takýto pocit, že už nemáte síl. Ja to tiež neraz prežívam, pritom som mladý nerozhľadený človek. Je dobré, ak si vieme uvedomiť, že nemáme síl. Že je toho dosť. Pretože náš Pán Boh čaká, kedy mu to vyznáme. On čaká, že my sami povieme: Pane Bože, tak toto už nie je v mojich silách. A Pán Boh čaká  na našu prosbu o novú silu. On je totiž zdrojom sily a chce nám ju dať. A tak aj dnes, milý brat, milá sestra, ak ti dochádza sila, alebo ak ti už dávno došla pri všetkých tých problémoch a strastiach, skús sa započúvať do slov zasľúbenia, ktoré čítame u proroka Izaiáša: Boh dáva ustatému  silu a rozhojňuje bezvládneho. Mládenci ustávajú a slabnú, ale tí ktorí očakávajú na Hospodina dostávajú novú silu. Vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia a neslabnú, chodia a neustávajú. Nebojme sa teda skladať svoju nádej v silu Dobrého Pastiera. Nebojme sa mu vyznávať svoju slabosť či našu neschopnosť.

Tá druhá pravda, ktorá sa nás týka, a o ktorej čítame, je tá, že Dobrý Pastier nám pripravil a pripravuje cestu. O tom čítame v slovách: On Vás posilňuje, aby ste plnili Jeho vôľu. Je to oslobodzujúce, keď sa nemusíme trápiť hľadaním životnej cesty. Keď nemusíme vymýšľať čo si zvolíme, kam sa vyberieme, akú stranu či farbu si zvolíme. Pretože my môžeme ísť cestou, ktorú nám pripravil náš Dobrý Pastier a navyše s istotou, že to je tá najlepšia cesta. Dobrý Pastier vie, čo je pre nás najlepšie a vie, kde nám pripravil záchranu.  Ale pri tejto pravde sa nám môžu vynárať pochybnosti. A ľudia môžu povedať: no to je všetko veľmi pekná teória, veľmi pekné úprimné slová, ale v praxi v živote to nefunguje. Ja nevidím žiadnu cestu, ktorú mi ukazuje Boh! Žiadna z tých ciest, ktorú mi Boh ponúka nie je dobrá! Ale Pán Boh nás uisťuje, že je tu vždy tá dobrá cesta. Ako teda poznať čo je tá Božia vôľa? Autor listu židom v predchádzajúcej kapitole píše: Preto aj my, keďže máme okolo seba oblak svedkov zložme všetko čo je nám na ťarchu! I hriech, ktorý nás opantáva a buďme vytrvalí v zápase, ktorý máme pred sebou s pohľadom upretým na Ježiša. Keď tieto slová napĺňame a snažíme sa o to s tou Božou silou tak vtedy sme na dobrej ceste. Na dobrej ceste sme vždy keď sa snažíme byť v blízkosti Dobrého Pastiera. Keď sa usilujme o čisté srdce. Keď sa nevydávame cestou vzbury a hriechu. Ak máme pred sebou nejaké veľké rozhodnutia alebo stojíme na križovatke a nevieme kadiaľ ďalej odpoveďou pre nás môže byť Kristovo pozvanie: Hľadajte najprv kráľovstvo nebeské a Jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. Toto sú slová Dobrého Pastiera.

Tretia pravda, ktorá sa s nami spája a čítame ju v Božom slove je to, že Dobrý Pastier v nás chce pôsobiť. A toto už nie je tak ľahko predstaviteľné. Dokážeme chápať, že Pán Boh nám chce dávať silu, že nám pripravuje akúsi cestu v živote, ale čo to znamená, že v nás pôsobí to, čo je Jemu milé. Tu nás Božie slovo uisťuje o niečom dôležitom.  Bez Boha a bez Jeho prítomnosti by sme nemohli naplno robiť to, čo sa Pánu Bohu páči a čo mu je milé. Aj keď tu treba dať pozor, lebo určite aj neveriaci ľudia robia mnoho dobrého čo sa páči Bohu. Keď sa napríklad mama s láskou stará o svoje dieťa, tak to sa páči Pánu Bohu odhliadnuc od toho či je veriaca alebo nie. Ale my ako kresťania veríme, že všetko dobro vo svete je koniec koncov výsledok Božieho milostivého pôsobenia. A tak keď budeme nasledovať Dobrého Pastiera, On v nás bude pôsobiť dobré veci. Budú sa v nás objavovať nove podnety, nápady, nová sila k pomoci druhým. Možno si neuvedomíme hneď odkiaľ to je. A práve to je to dobré pôsobenie Božie, ktoré veľmi potrebujeme.

A nakoniec sa dostávame k tej poslednej pravde, ktorú čítame v poslednom verši: Jemu nech je sláva na veky vekov.

Dobrý pastier je hoden slávy. A táto pravda akoby zahŕňala všetky ostatné. V tom zmysle, že ak sme v blízkosti dobrého pastiera, tak sa nebudeme usilovať o svoju slávu o svoje meno, ale pôjde nám o to, aby bol slávený ten, od ktorého to všetko pochádza. Aby ten darca dobrých darov nebol zatienený.

Chceme toto všetko zažívať, chceme cítiť Božiu silu. Chceme ísť po jeho cestách. Chceme, aby v nás pôsobil? Tak poďme za našim Dobrým Pastierom. Prajem všetkým nám, aby ľudia z našich úst počuli a videli, že v prítomnosti Dobrého Pastiera je nám naozaj dobre. Amen.

Pomodlime sa: Ďakujeme Ti, Pane Ježiši Kriste, že z lásky k nám si sa stal naším Dobrým Pastierom, opustil si bezpečný domov svojho nebeského Otca a prišiel si k nám, aby si nás zhromažďoval. Pociťujeme Tvoju lásku. Pre nás si obetoval svoj život, preto aby si nás spasil. Z lásky k nám si vstal z mŕtvych  v to veľkonočné ráno, aby sme aj my mali večný život. Vieme, že bez Teba blúdime na pustatinách života, padáme do priepasti hriechu, Ty si však tu, zachraňuješ nás, dvíhaš nás do náruče ako dobrý pastier. Ďakujeme Ti, že nám neprestávaš ukazovať správnu cestu, že nám dávaš silu nasledovať ťa, že zasahuješ do našich životov a pôsobíš v nich dobro. Zostávaj naďalej s nami, aby sme žili život hodný Dobrého pastiera, aby sme sa stali dobrými pastiermi, ktorí kráčajú na čele svojej rodiny, priateľov a blížnych a privádzali ich k prameňu Tvojho slova. Amen. 

Mgr. Daniel Gdovin, zborový farár v CZ ECAV na Slovensku Gemerská Poloma