3. Deň Gemerského seniorátu bude v Rejdovej

Vážení priatelia, milé sestry a bratia! Predsedníctvo Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku ako aj Vnútromisijný výbor Gemerského seniorátu si Vás dovoľujú srdečne pozvať na 3. Deň Gemerského seniorátu, ktorý sa uskutoční 15.8.2021 v obci Rejdová.

Dopoludňajšia časť začne službami Božími so začiatkom o 10.00 hod., ktoré sa uskutočnia na námestí (Na pľacu) vedľa ev. kostola. Slávnostnou kazateľkou bude Mgr. Emília Völgyiová, zborová farárka v Cirkevnom zbore Chyžné. V prípade nepriaznivého počasia sa služby Božie vykonajú v miestnom ev.a.v. chráme Božom. Počas služieb Božích bude udelené požehnanie deťom, ktoré sa následne odoberú na svoj program.

Po službách Božích bude dostatok času na občerstvenie, ktoré pre účastníkov podujatia bude zabezpečené v priestoroch Hostinca pod Stolicou na námestí v Rejdovej. Občerstvenie si každý účastník hradí sám za seba.

Popoludňajšia časť sa začne o 13.00 hod. a bude sa rovnako tak odohrávať na námestí vedľa kostola. V prípade nepriaznivého počasia sa program zrealizuje v miestnom Kultúrnom dome. V rámci popoludňajšieho programu sa nám okrem iného predstaví aj spevokol z Rokytova, okr. Bardejov a slovami povzbudenia sa nám prihovorí br. emeritný biskup Mgr. Igor Mišina.

Pre deti bude celý čas, tak počas bohoslužieb ako aj počas popoludňajšej časti, zabezpečený alternatívny program.

Tešíme sa na Vašu účasť a na stretnutie s Vami.