4. Ples Gemerského seniorátu – akcia zrušená

Týmto v mene organizačného výboru 4. Plesu Gemerského seniorátu oznamujeme, že podujatie, ktoré bolo naplánované na 26. január 2024 v KD v Rožňavskom Bystrom, sa kvôli nízkej účasti ruší. Tým, ktorí si medzičasom zaplatili za vstupenky, budú finančné prostriedky vrátené v plnej výške.