5. Deň Gemerského seniorátu v znamení otázky: Človek, kde si?

V 11.nedeľu po Svätej Trojici sa veriaci  na 5. Dni Gemerského seniorátu, ktorý sa tento rok konal na pôde cirkevného zboru Vyšná Slaná, pýtali: Človek, kde si? Táto otázka sa niesla celým podujatím, ktoré sa konalo v obklopení hrdého Radzimu a majestátnej Stolice, na miestnom futbalovom ihrisku.

Pred začiatkom služieb Božích  prítomných privítal zástupca dozorcu CZ Vyšná Slaná, Milan Molčan. Na službách Božích liturgovali duchovní GES a kázeň bola podaná formou dialógu sestrami farárkami Mgr. Martinou Gdovinovou, Mgr. Erikou Sýkorovou, PhD., Mgr. Karmen Želinskou a Mgr. Emíliou Velebírovou. Veľmi príjemným spestrením služieb Božích bol Posaunenchor z Mníška nad Hnilcom. Nezabudli sme ani na pána  profesora Ondreja Hronca, ktorý sa vždy hrdo hlásil ku Gemeru a  bol i dozorcom GES – a tak sme mu venovali minútu ticha.  V rámci bohoslužieb boli do rúk seniora GES Mgr. Radovana Gdovina, odovzdané „Zákony slávneho Gemerského kontubernia“ z roku 1610, ktoré boli vydané Jurajom Thurzom.

Po výdatnom občerstvení tela, ktoré pripravili domáci cirkevníci sa začal poobedný program, ktorý bol bohatý na slovo, hudbu i zábavu pre deti. Približne dve hodinky v poobednom programe patrili: Podľa Božej mapy – Kika, Klárika a Roman Dovalovci, ktorí veriacich potešili piesňami i slovom; veľký úspech mala bublinková šou, mega bublinky, ktoré tiež pripravili Dovalovci. V réžii CZ Vyšná Slaná sa deti  mohli vyšantiť i na skákacom hrade, zajazdiť si koňoch, maľovalo sa na tvár i učila sa podávať prvá pomoc.

Úcta a vďaka patrí nášmu Bohu, pretože  bez Jeho požehnania by sme len ťažko organizovali takého podujatie, plné dobrého slova, krásnej hudby, slnečného počasia i mierneho dažďa a najmä detskej radosti.

Mgr. Karmen Želinská, zb. farárka v CZ Vyšná Slaná – konseniorka GES

Foto: P. Hlavatý a Ľ. Štefanidesová