Abrahám – príbeh viery (Seniorátne stretnutie mužov GES)

Vnútromisijný výbor Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Revúca si vás dovoľujú pozvať na Stretnutie mužov Gemerského seniorátu, ktoré sa uskutoční v nedeľu 25.6.2023 o 15.00 hod. v jedálni ZŠ Hviezdoslavova v Revúcej. Témou o patriarchovi Abrahámovi nám poslúži Mgr. Rado Gdovin, senior Gemerského seniorátu. Tešíme sa na spoločné stretnutie s vami.