Dve sestry z GES „na západe“

Bratia a sestry z cirkevného zboru  Bratislava Legionárska už dlhšiu dobu túžili byť otvoreným cirkevným zborom. Túžili podať pomocnú ruku a byť spoločne na modlitbách s tými, ktorí to potrebujú, a tak sa rozhodli po konzultácii s predsedníctvom GES osloviť Cirkevný zbor Koceľovce, aby spoločne tvorili družbu a mohli byť pomocou pre nich.

Na služby Božie v 13. nedeľu po sv. Trojici, dňa 15. septembra 2019,  pozvali medzi seba sestru farárku  Mgr. Janu Ilčiskovú, ktorá je administrátorkou Cirkevného zboru Koceľovce a sestru kaplánku v Koceľovciach Mgr. Emíliu Velebírovú. Obe poslúžili na Službách Božích v Bratislave – Legionárska. Sestra kaplánka predstavila Cirkevný zbor a so slzami v očiach hovorila o tom, aký bol náročný začiatok, avšak aj napriek všetkým starostiam ich Pán Boh mocne drží a podopiera svojou mocnou pravicou. Nedeľa sa niesla témou „Môj blížny“ a sestra administrátorka zvesťou slova Božieho poukázala na to, ako nás Kristus spája svojou láskou. Láskou, ktorú nikto a nič nemôže zničiť. Bol to požehnaný spoločný čas, naplnený láskou, pokoj a porozumením.

V tú istú nedeľu popoludní bola sestra Mgr. Jana Ilčisková pozvaná ako prednášajúca do cirkevného zboru Myjava, kde sa stretli ženy z Myjavského seniorátu na spoločnom stretnutí žien. Sestra farárka mala prednášku s názvom: Ženy ako svedkyne viery v Starej zmluve. Motiváciou k danej prednáške boli slová z Talmundu: „Žena pochádza z mužovho rebra. Nie z chodidla, aby sa po nej šliapalo. Nie z jeho hlavy, aby bola dokonalejšia, ale z boku, aby bola rovnocenná. Spod ramena, aby bola chránená. A blízko srdca, aby bola milovaná.“ Sestra farárka v tejto prednáške chcela poukázať na to, že hoci ženy v Starej zmluve sú vykreslené ako tie, ktoré nemali takmer žiadne práva, aj napriek tomu si ich Pán Boh použil ako svoje služobníčky. Zároveň poukázala na nezaslúženú Božiu milosť, ktorú Pán Boh stále ponúka nám nedokonalým hriešnikom. V závere sestra farárka spoločne so sestrou kaplánkou povedali svoje osobné svedectvo, ako ich Pán Boh povolal do služby na Jeho vinici.

Naše sestry spoločne prežili rušnú nedeľu, ale o to viac si uvedomovali Božiu prítomnosť, požehnanie a ochranu na cestách. Sme veľmi radi, že aj takýmto spôsobom dokáže náš Gemerský seniorát prinášať Kristovu lásku a pokoj aj medzi bratov a sestry v iných seniorátoch. Nech nám v tom aj naďalej sám Pán Boh pomáha, aby naša cirkev mala aj medzi nami svojich nasledovníkov a svedkov viery pre ďalšie generácie.

Mgr. Jana Ilčisková, zb. farárka v Štítniku