Februárová SPK bola o strese, nie však v strese …

Čo je stres? Kedy ho prežívame? Ako sa prejavuje? Môže byť stres dobrý? Ako ho zvládnuť a čo naň pomáha? Aj tieto otázky zazneli počas Seniorátnej pastorálnej konferencie duchovných Gemerského seniorátu, ktorá sa konala v pondelok 12. februára 2024 v priestoroch cirkevného zboru ECAV v Rožňave. Po úvodnom biblickom zamyslení, ktorým nás Mgr. Viliam Solárik priblížil k pôstu  myšlienkami o pokúšaní Pána Ježiša Krista, sa duchovní venovali téme, ktorej akcenty rezonujú v spoločnosti pomerne často. Nie len kvôli náročnej a na výkon orientovanej dobe, v ktorej všetci žijeme. Ale aj preto, že možnými spúšťačmi stresu sú situácie, pri ktorých sú duchovní v pozícii sprevádzajúceho, ponúkajúceho útočisko a zázemie. Témou Práca so stresom a relačné techniky, ale aj celkom konkrétnymi praktickými ukážkami a cvičeniami nás sprevádzal Mgr. et Mgr. Radoslav Naď, psychológ Odborného liečebného ústavu psychiatrického, n. o. Predná hora a krízový intervent pre Modrého anjela, ktorý je zároveň absolventom Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v odbore evanjelická teológia a ktorý ako evanjelický farár ECAV na Slovensku slúžil na viacerých miestach, a teda prácu duchovného i jeho náročnú pozíciu pozná sám. Relaxačné dýchanie, vedomý odpočinok, pravidelná fyzická aktivita, hobby, no najmä hlboký duchovný život, je len pár stručne vymenovaných oblastí, ktoré ako odporúčanie duchovným zazneli.

Pravidelná mesačná schôdza bola aj tentokrát spojená s informáciami predsedníctva Gemerského seniorátu, ale aj pozvaniami z jednotlivých cirkevných zborov. V jej rámci zazneli tiež slová blahoželania bratovi farárovi Mgr. Viliamovi Solárikovi pri príležitosti jeho vzácneho životného jubilea. Bratovi farárovi, ale aj celému cirkevnému zboru v Rožňave týmto opäť ďakujeme za prijatie i láskavú štedrosť.

Mgr. Erika Sýkorová, PhD.

Foto: Mgr. Peter Hlavatý a Mgr. Rado Gdovin