Májová SPK v znamení básní a piesní

Májová Seniorátna pastorálna konferencia duchovných Gemerského seniorátu sa uskutočnila 9. mája 2022 na pôde Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Ochtiná. Stretli sme sa v priestoroch miestenho Kultúrneho domu. Tu sme si na úvod zaspievali pieseň z Evanjelického spevníka. Nasledovalo biblické zamyslenie br. diakona Martina Dudáša. Po duchovnom zamyslení sme pokračovali prednáškou, ktorú si pre nás pripravila Mgr. Jana Kendžurová, zborová farárka v Gemerskej Polome. Zamyšľali sme sa nad významom básní a piesní na stránkach Písma Svätého, pričom sme sa dozvedeli veľa nových a podnetných informácií. V diskusii sme rozoberali problematiku liturgie v našej cirkvi. Po informáciách o plánovaných vnútromisijných podujatiach a spoločnom obede sme sa rozišli späť do svojich cirkevných zborov za svojimi povinnosťami. Ďakujeme týmto Cirkevnému zboru ECAV na Slovensku Ochtiná za prijatie a pohostenie.

-rg-

Foto: rg