O teológii holokaustu v Rejdovej

Po mesiaci sa duchovní Gemerského seniorátu opäť zišli na svojej pravidelnej mesačnej schôdzi. Udialo sa tak 10.10.2022 (pondelok). Našim hostiteľom bol Cirkevný zbor Rejdová. Samotné stretnutie sa začalo v miestnom evanjelickom a.v. chráme Božom, kde nám službou slova poslúžila Mgr. Karmen Želinská, zborová farárka v CZ Vyšná Slaná – administrátorka CZ Rejdová a tiež konseniorka Gemerského seniorátu. Kantorskou službou nám poslúžil Mgr. Vladko Vančík, zborový farár v Ratkovskom Bystrom. Po úvodnom duchovnom zamyslení sme sa presunuli hneď oproti (cez „pľac“) do Hostinca pod Stolicou, kde prebiehala samotná pracovná časť. V rámci nej zazneli informácie z diania v senioráte. Avšak hlavnú časť tvorila brilantne pripravená prednáška brata Mgr. Romana Porubäna, zborového farára v Kežmarku, na tému: Teológia holokaustu. V nej nám prednášajúci ponúkol viacero teologických konceptov, na základe ktorých je možné danú problematiku spracovať, či vysvetliť. Téma ako taká nenechala azda nikoho chladným, čo sa odrazilo aj v následnej živej a čulej diskusii. Októbrová seniorátna pastorálna konferencia sa skončila spoločným obedom prítomných. Duchovní Gemerského seniorátu týmto vyjadrujú poďakovanie CZ Rejdová za prichýlenie a zabezpečenie pohostenia.

Mgr. Rado Gdovin, senior GES

Foto: Mgr. Peter Hlavatý, Mgr. Rado Gdovin