Oktobrová SPK aj o kajúcich modlitbách

Druhý pondelok v mesiaci už pravidelne patrí v našom Gemerskom senioráte k stretnutiu ordinovaných bratov a sestier. Tento krát (09.10.2023) naše kroky viedli do CZ Sirk.  Po privítaní v chráme Božom domácou sestrou farárkou sme sa zamýšľali nad slovom Božím z listu Židom 11,1 -3, 8 – 10, ktorým poslúžila domáca sestra farárka Mgr. Adriana Hrivnaková. Ranné zamyslenie bolo obohatené hudobným sprievodom,  o ktorý sa postaral brat zborový farár Mgr. Vladimír Vančík z CZ Ratkovské  Bystré. Po vychádzaní z chrámu Božieho nás už čakali pred farou – tabuľou P. Dobšinského st. a  P.E. Dobšinského  žiaci ZŠ Sirk, ktorí nám prišli zarecitovať a ukázať, že sú na vzácnych mužov, za ich vieru,lásku a neutíchajúcu nádej, mimochodom ktorých korene súv tomto CZ, konkrétne na fílii Turčok, právom hrdí. Recitovala nám Kristína Brndiarová  báseň: Pavol Dobšinský, Púť po otčine 1846. Domácou sestrou farárkou nám boli podané aj zaujímavosti a to napr. syn P.E. Dobšinský prišiel do Sirku ako 5 – ročný, navštevoval Ľudovú školu v Sirku, na Sirk a na roky prežité v tejto dedine si Dobšinský spomína aj vo svojich literárnych prácach, pod ktorými sa podpisoval ako ZELEZNICKI – podľa tunajšieho vrchu Železník, alebo len písmenom Z.

Po krátkych informáciách brata seniora Mgr. Radovana Gdovina, nasledovala prednáška, ktorú si pre nás pripravila Mgr. Kristína Halžová, sestra  kaplánka v CZ Slavošovce s názvom: Kajúce modlitby poexilového židovstva. Prednáška bola  veľmi obohacujúca a zaujímavá, za čo jej vyslovujeme poďakovanie.  Mnohé podnety z prednášky nás inšpirovali na hlbšie rozoberanie kajúcich modlitieb v pôstnom období na biblických hodinách.

Po prednáške sme sa presunuli do Školskej jedálne, kde nasledoval obed. Pre tých, pre ktorých bol čas nepriateľom a uháňal ich sa po obede rozlúčili a odišli za svojimi povinnosťami do svojich CZ. Tí, ktorí mohli a chceli ešte zotrvať v spoločenstve ordinovaných GES sa vrátili na faru, kde pokračovali voľné rozhovory. Sme radi, že ste sa v CZ Sirk cítili dobre a touto cestou ďakujeme  vedeniu obce Sirk ako aj pracovníkom obce, za poskytnutie stolov , priestorov na stravovanie a chutný obed. Ďakujeme vedeniu školy ZŠ Sirk a všetkým pedagógom  za vzdelávanie svojich žiakov  o svojich rodákoch. Veľmi pekne ďakujeme aj CZ Sirk za prípravu a pohostenie.

Mgr. Adriana Hrivnaková, námestná farárka v CZ Sirk

Foto: Mgr. Peter Hlavatý, Mgr. Rado Gdovin