Oprava strechy na kostole v Gočove

S nesmiernou vďačnosťou voči Pánu Bohu a dobrým ľuďom, sme v minulom roku 2019 zrealizovali nákladnú opravu strechy na našom gočovskom evanjelickom a.v. kostole.

Malé spoločenstvo gočovskej časti cirkevného zboru dokázalo dať dokopy 10.000 Eur, aby bol kostol nielen pekný, ale najmä aby bol chránený pred nepriazňou počasia. Pôvodná strecha bola totiž v zlom stave a poškodzovali sa nielen jej drevené časti, ale aj maľba vo vnútri kostola. Preto sme radi, že k našim 10.000 Eurám, nám čiastkou 15.000 Eur prispelo aj Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky z programu Obnovme si svoj dom, čo je nenahraditeľná pomoc. Opravu strechy realizovala firma Gál – strechy s.r.o, ktorá napriek nepriazni počasia, urobila kvalitnú a skvelú prácu, za čo im tiež patrí poďakovanie. Pán Boh sa znovu postaral o pozdvihnutie svojej cirkvi v našom, nie vždy ľahkom, regióne a my sa môžeme pripravovať na ďalšie práce spojené so starostlivosťou o naše chrámy, dedičstvo, ktoré nám bolo predkami zverené. Kiežby nám Pán Boh v tom aj naďalej pomáhal.

Mgr. Martina Gdovinová, zb. farárka v CZ Vlachovo