Po dlhých mesiacoch konečne „face to face“ …

Prvé stretnutie duchovných Gemerského seniorátu „face to face“ (tvárou v tvár) v kalendárnom roku 2021 sa uskutočnilo dňa 7.6.2021 na pôde Cirkevného zboru Koceľovce. Nakoľko nám chýbala ako spoločenstvu sviatosť Večere Pánovej, na ktorú sme boli zvyknutí pred sviatkami Veľkej noci, ktorá sa však kvôli protipandemických opatreniam nemohla zrealizovať, došli sme k záveru, že je najvyšší čas to napraviť v tomto období, keď sa, i keď za istých obmedzení, no predsa len, stretávať už dá. Slovom Božím sa nám prihovorila miestna zborová farárka Mgr. Emília Velebírová. Liturgiou k Večeri Pánovej poslúžila Mgr. Jana Ilčisková, zborová farárka v CZ Štítnik a organovým doprovodom poslúžila sestra kantorka Andrea Jakubovská. Po ukončení oficiálnej časti sa duchovní odobrali na farský dvor, kde pri malom občerstvení pokračovala Seniorátna pastorálna konferencia neformálnou časťou, informáciami z diania v cirkvi ako aj seniorátu a tiež neformálnymi priateľskými rozhovormi. Sme radi a Pánu Bohu vďační, že po dlhých mesiacoch nútenej odstávky sme sa ako duchovní GES mohli stretnúť takýmto štandardným, klasickým spôsobom, čo všetkým zúčastneným už veľmi chýbalo.

Mgr. Rado Gdovin, senior GES