Poznáš ho? – Stretnutie dorastu GES

Vnútorimisijný výbor Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Vlachovo a Spoločenstvom Evanjelickej mládeže (SEM) si dovoľujú pozvať dorastencov (konfirmandov) z cirkevných zborov Gemerského seniorátu na Stretnutie dorastu, ktoré sa uskutoční 25.3.2023 (sobota) so začiatkom o 15.00 hod. v priestoroch miestneho Kultúrneho domu (priestor Kaštieľa pod hlavnou cestou). Tešíme sa na vašu účasť a na stretnutie s vami.