Pozvánka na stretnutie dozorcov a presbyterov GES

Vnútromisijný výbor ECAV na Slovensku v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Jelšava a Mestom Jelšava si vás dovoľujú pozvať na Seniorátne stretnutie dozorcov, presbyterov a zástupcov samosprávy, ktoré sa uskutoční 2.10.2022 (nedeľa) v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Jelšave so začiatkom o 15.00 hod. Ďalšie informácie o stretnutí na plagáte. Oraganizátori sa tešia na vašu účasť.