Prvá „pokorónová“ prehliadka spevokolov GES v Dobšinej

Dňa 1.10.2023 (nedeľa) sa v Evanjelickom a.v. chráme Božom v Dobšinej konala prehliadka spevokolov Gemerského seniorátu. Tá v rámci vnútromisijných aktivít seniorátu absentovala niekoľko rokov, čo bolo spôsobené predovšetkým pandemickými opatreniami, ktoré podujatia takého rozsahu nedovoľovali. O to sme ako účinkujúci boli radšej, že po niekoľkých rokoch sme mohli opätovne nadviazať na milú tradíciu prehliadok spevokolov, ktorú sme na pôde GES predtým mali.  Úvodným pozdravom a biblickým zamyslením poslúžil Mgr. Rado Gdovin, miestny zborový farár a senior GES, v ktorom okrem iného pripomenul, že v danú nedeľu si evanjelickí veriaci v Dobšinej pripomínajú 543. výročie Pamiatky posvätenia chrámu.

Tiež zdôraznil, o čom prehliadky spevokolov v podstate sú: „prehliadka kresťanských spevokolov nás nabáda k tomu, aby sme nespievali len tak hocičo a pred hocikým. Starý latinský imperatív, ktorý nás povzbudzuje k spievaniu: „Cantate!“  vychádza zo žalmu 98, 1: Cantate Domino canticum novum! To znamená: Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Z tejto výzvy jasne vyplývajú dve veci. A síce, komu máme spievať a čo máme spievať. Spievať máme na slávu Hospodina. A osláviť Ho máme novou piesňou. Nuž a čo má obsahovať tá nová pieseň?  Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal divné veci (veci zázračné): zvíťazil svojou pravicou, svojím svätým ramenom. 2 Hospodin oznámil svoju spásu, svoju spravodlivosť zjavil pred očami národov. To znamená: nová pieseň má obsahovať chválospev na Božiu adresu za veci zázračné, ktoré vykonal. Za to, že zvíťazil. A rovnako tak zato, že svoju spásu a spravodlivosť zjavil pred národmi sveta.“

Na záver dodal: „dnešná prehliadka spevokolov je v prvom rade prehliadka. Nie je to súťaž ani preteky. Áno, niekomu ide lepšie to a inému zas horšie niečo iné. V prvom rade však ide o to, aby sme pri speve mali svoje srdce. Aby sme aj verili tomu, o čom spievame. Aby nám to bolo blízke. Aby sme s tým boli vnútorne stotožnení. A pokiaľ tieto všetky tzv. premenné do seba zapadajú, potom to na speve aj cítiť. Cítiť, že sa spieva s nadšením, s radosťou, s presvedčením a od srdca.“

Následne sa predstavili spevácke telesá v tomto poradí:

Slavošovce Vojdite, plesajme;   Tebe patrí chvála, česť a sláva

Muránska Dlhá LúkaÓ, krásny domov;  Mocou Ducha vystroj nás!

RejdováBože v tomto svätom chráme;   Mal som dievčatko zamilované

Pekná dolinka (Mužská spevácka skupina z Vlachova) – Ježiši, drahý poklad môj;   Kde jsi muj premilý, Ježiši Kriste

Vyšná SlanáMaterinská moja reč;    Loď života

Agapé Vlachovo + GočovoOčisť srdce;    Pán zastavil sa na brehu (loďka)

Revúca  – Poď ku Kristu;  Môj Bože, k Tebe s túžbou vrelou

Rožňava –  César Malan – Hospodin je spásou;   Mikuláš Schneider Trnavský – Ďaleko, široko.

        Spev Nikoleta Tomesová, Ivan Nemčok, klavír Mária Senglerová a husle Ján Budi.

Po ukončení prehliadky boli všetci účastní pozvaní na občerstevenie, ktoré pripravil domáci dobšinský cirkevný zbor. Avšak samotné podujatie pokračovalo ďalej, a síce: koncertom gitaristu a speváka Dušana Havrillu, ktorý koncertuje po Slovensku v rámci svojej Katedrála Tour 2023 a ktorý sa nám predstavil počas hodinového vystúpenia vlastnou hudobnou tvorbou. Sme radi, že sme mohli prežiť radostný a pokojný čas v súzvuku tónov a akordov na oslavu Pána Boha v akusticky veľmi vydarenom priestore dobšinského Božieho chrámu. Už teraz sa tešíme na prehliadku spevokolov 2024.

Mgr. Rado Gdovin, zb. farár v Dobšinej – senior GES

Foto: Mgr. Peter Hlavatý