Rodinné popoludnie v Betliari

Gemerský seniorát ECAV na Slovensku, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Betliar a GemArt – Gemerský umelecký inštitút  – si vás dovoľujú pozvať na Rodinné popoludnie, ktoré sa bude konať v druhú májovú nedeľu, teda 12. mája 2024 v Betliari.
Program, ktorý sme pripravili, je bohatý a bude prebiehať paralelne na viacerých miestach, a to buď priamo v Evanjelickom kostole a v jeho okolí, ako aj v Areáli nad kostolom.
Otvorenie popoludnia plánujeme o 14.00 hod. v kostole, kde bude následne o 14.30 hod. prebiehať prednáška riaditeľky SNM Betliar s názvom Matky aristokratky, výchova detí na prelome 19. a 20. storočia na príklade rodu Andrássy.
O 16.15 hod.  sa v areáli nad kostolom bude konať predstavenie divadielka pre deti s názvom Dlhý, široký a bystrozraký a o 17.00 hod.  bude v kostole tematický koncert Marietty Roxer s priateľmi o mamách a pre mamy.
Súčasťou podujatia je viacero aktivít pre deti – maľovanie na tvár, bublinová show, cukrová vata, tvorivé dielne, športové a iné súťaže či workshopy.
Viac informácií nájdete na priložených plagátikoch.
Bude nám cťou,  ak prijmete naše pozvanie.
Tešíme sa na stretnutie a príjemný a požehnaný spoločný čas.
Viliam Grieger a Erika Sýkorová
predsedníctvo CZ ECAV na Slovensku Betliar