Pozvánka na inštaláciu zborovej dozorkyne do Revúcej

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Revúca si Vás dovoľuje pozvať na slávnostné služby Božie pri príležitosti inštalácie zborovej dozorkyne Anny Vrbiarovej a zborových služobníkov, ktoré sa uskutočnia v 5. nedeľu po Veľkej noci (5. mája 2024) so začiatkom o 10.30 hod. v Evanjelickom a.v. chráme Božom v Revúcej. Inštalujúcim a slávnostným kazateľom bude Mgr. Rado Gdovin, senior Gemerského seniorátu.