Pozvánka na inštaláciu zborového farára do Jelšavy

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Jelšava si vás dovoľuje pozvať na inštaláciu svojho zborového farára Mgr. Ivana Bojnu, ktorá sa uskutoční 18. mája 2024 (sobota) v Evanjelickom a.v. chráme Božom v Jelšave so začiatkom o 10.00 hod. Akt inštalácie vykoná Mgr. Rado Gdovin, senior Gemerského seniorátu. Slávnostným kazateľom bude Mgr. Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku.