Seniorálna pastorálna konferencia duchovných GES – október 2019

Pravidelná seniorálna pastorálna konferencia duchovných Gemerského seniorátu sa v mesiaci október konala dňa 8.10.2019 v priestoroch Farského úradu ECAV v Rožňave. Samotné stretnutie začalo v rožňavskom ev.a.v. chráme Božom, kde slovom Božím a jeho výkladom poslúžil br. farár Mgr. Viliam Solárik. V rámci pracovnej časti bol privítaný nový br. kaplán v GES Mgr. Peter Hlavatý, menovaný za zborového kaplána do CZ Rožňavské Bystré, ktorý sa krátko predstavil. Pracovná časť sa ďalej niesla v znamení liturgického spevu. Naše pozvanie prijal doc. Ondrej Šaray, odborník na slovo vzatý. Vo svojej prednáške poukázal najprv na proces tvorby zvuku, na potrebu a dôležitosť hlasovej hygieny a nakoniec na najčastejšie chyby a nedostatky pri liturgickom speve. Prednáška bola obohatená aj zvukovými a praktickými ukážkami liturgického spevu, čo prítomní duchovní veľmi ocenili. Nakoniec zazneli informácie br. seniora GES Mgr. Rada Gdovina.

Mgr. Rado Gdovin, senior GES

Foto : Mgr. Michal Terrai, dozorca GES