Seniorálne stretnutie dozorcov a presbyterov

Vnútromisijný výbor Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Vlachovo si Vás dovoľujú pozvať na Seniorálne stretnutie dozorcov a presbyterov, ktoré sa usktoční dňa 13.10.2019 (nedeľa) o 15.00 hod. v Kultúrnom dome vo Vlachove. Prednáškou na tému „Zodpovednosť funkcionárov v cirkevnom zbore“ nám poslúži Mgr. Vladimír Ferenčík, zborový farár v Liptovskom Mikuláši a aktuálne poverený riaditeľ spoločnosti Tranoscius. Organizátori sa tešia na Vašu účasť a na spoločné stretnutie.