Slávnostné služby Božie a odhalenie pamätnej tabule

Prijmite srdečné pozvanie na spomienkové služby Božie do Nižnej Slanej dňa 4.11.2018 (nedeľa) o 11.00 hod. pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny, po ukončení ktorých bude odhalená pamätná tabuľa padlým Nižnoslancom.
Kázňou slova Božieho poslúži Mgr. Radovan Gdovin, administrátor CZ – senior GES
Liturgiou poslúži Mgr. Lucia Fagová, seniorálna kaplánka GES
Pozdravom v rámci služieb Božích poslúži plk. ThDr. Marian Bodolló, generálny duchovný

Po odhalení pamätnej tabule sa prihovoria : veliteľ vojenskej posádky v Rožňave pplk. Ing. Oliver Toderiška a predseda Matice Slovenskej JUDr. Marián Gešper