Spoločná konfivíkendovka konfirmandov GES

V dňoch 6. – 8. september 2019 sme sa spoločne s našimi konfirmandmi z Gemerského seniorátu zúčastnili konfivíkendovky vo Veľkom Slavkove.

Konfirmandi z cirkevných zborov Dobšiná, Vlachovo, Nižná Slaná, Rožňava a Štítnik sa stretli ako jedna veľká rodina. Vďaka Spoločenstvu evanjelickej mládeže spoločne prežili skutočne požehnaný čas naplnený pokojom, radosťou,  ale aj vážnymi témami, ktoré každý kresťan vo svojom život prežíva.  Celý víkend sa niesol témou „emotion“ – pocity. Mladý tím 10 členov zo SEMu nám pripravil bohatý program :spoločné hry, chvály, návšteva Aquaparku, svedectvá kresťanov, o tom ako ich Pán Boh našiel a povolal do služby, biblické príbehy a podobenstvá, v ktorých každý z konfirmandov mohol nájsť samého seba a uvedomovať si obrovskú lásku, ktorou nás Pán Boh miluje. Bol to víkend, kedy si nie len konfirmandi, ale aj my farári, mohli uvedomiť nanovo nekonečnú Božiu milosť, ktorú máme v Pánovi Ježišovi Kristovi. Záverečný deň sme spoločne zakončili na službách Božích v chráme Božom vo Veľkom Slavkove.  Po spoločnom ukončení a vyhodnotení sa mnohí konfirmandi so slzami v očiach lúčili s prosbou, aby sme sa stretli takto spoločne aj o rok.

Tešíme sa, že Pán Boh požehnal celý náš spoločný čas a túžime takéto stretnutia organizovať aj naďalej. Vidíme, že to ma význam. Nech Pán Boh mocné žehná prácu SEMu a touto cestou im vyslovujeme úprimnú vďaku za vydarené podujatie.

Mgr. Jana Ilčisková, zb. farárka v CZ Štítnik, predseda VMV v GES