Stretnutie mužov Gemerského seniorátu

Vnútromisijný výbor Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Rožňava si Vás dovoľujú pozvať na Stretnutie mužov Gemerského seniorátu, ktoré sa uskutoční v nedeľu 20.6.2021 v ev.a.v. chráme Božom v Rožňave so začiatkom o 15.00 hod. Naše pozvanie prijal generálny duchovný plk. Mgr. Viktor Sabo, ktorý sa nám prihovorí na tému: „Duchovní na bojiskách“. Pozvané sú, samozrejme, aj sestry z Gemerského seniorátu 🙂