V Koceľovciach sa pripravujú na inštaláciu

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Koceľovce vás týmto pozýva na slávnostné služby Božie pri príležitosti inštalácie zborovej farárky Mgr. Emílie Velebírovej, ktoré sa budú konať v ev.a.v. chráme Božom v Koceľovciach dňa 15.augusta 2020 o 10.00 hod. Inštaláciu vykoná senior Gemerského seniorátu Mgr. Rado Gdovin. Súčasťou slávnosti bude aj posviacka zreštaurovaného oltára, ktorú vykoná biskup Východného dištriktu Mgr. Peter Mihoč. Veriaci z Koceľoviec ako aj ďalších obcí, ktoré patria do toho cirkevného zboru, sa tešia na Vašu účasť.