Výročný konvent GES bude zasadať 18.3.2023 v Revúckej Lehote

Vážené sestry a bratia, členovia presbyterstva GES, predsedníctva jednotlivých cirkevných zborov v GES a delegáti zborov na konvent GES! V tomto príspevku sa budú postupne objavovať materiály, ktoré je potrebné preštudovať si pred samotným zasadnutím výročného konventu GES. Celá sa totiž bude čítať iba správa seniora GES za rok 2022. Ostatné správy budú len uvádzané, resp. okomentované ich predkladateľmi. Všetky potrebné informácie nájdete na odkazoch nižšie. Tešíme sa na duchovné i pracovné spoločenstvo pre dobro a požehnanie Gemerského seniorátu ako aj na oslavu nášho Trojjediného Pána Boha.

Zapisnica_vyrocny.konvent.GES_09.04.2022

Konvent.GES.2023_pozvanka_navrh.programu.pdf

Uctovna_uzavierka.2022.pdf

Sprava_reviznej_komisie.2022.pdf

Sprava_ludnatost_pohyb_obyvatelstva.2022.pdf

Sprava_dekana_Zelinska.2022.pdf

Senioratny_archiv.2022.pdf

rozpocet_GES_2023.pdf

Správa školského dekana Revúcka Dolina 2022.pdf

Sprava_o_cinnosti_presbyterstva.GES.2022_2023

Výchovná činnosť 2022 GES ECAV.pdf

VMV 2022

VH 2022 GES_10032023_s1

VH 2022 GES_10032023_s2

VH 2022 GES_10032023_s3

VH 2022 GES_1003023_s4

Správa seniora GES za rok 2022.pdf

Zapisnica_konvent.GES.18.03.2023_Revucka_Lehota