Združenie pre záchranu kostola v obci Brdárka, o.z.

Včera sme mali v našom kostolíku veľmi vydarené podujatie „koncert kantoriek“. Prekásny koncert nám urobili kantorky z našich dolín, Kvetka Gallová, Erika Šmiáková, Viktória Vojtová, Andrea jakubovská a Evka Barcziová. Ďakujeme za silný pozitívny, akustický aj vizuálny zážitok. Na záver koncert obohatil svojou hrou špeciálny hosť zo Slovenskej akadémie vied, Mgr.art. Andrej Štafura, PhD. Účasť bola hojná, na opravu kostola sa vyzbieralo 185,- Eur. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a svojou prítomnosťou pomohli vytvoriť príjemné popoludnie.