Zreštaurovaný oltár opäť na svojom mieste

Od r. 2013 prebiehalo vo viacerých etapách reštaurovanie oltára v Ev.
chráme CZ v Mokrej Lúke. Išlo o záchranu vzácnej národnej kultúrnej
pamiatky z r. 1785. Reštaurátorské práce vykonal Reštaurátorský
atelier p. Františka Šmigrovského. Práce boli financované z programu
Obnovme svoj dom z Ministerstva kultúry SR za 5% spoluúčasti CZ. Po
piatich rokoch sme dospeli do cieľa a v týchto dňoch sa oltár vracia
na svoje pôvodné miesto.  Naša vďaka patrí MK SR, p. F. Šmigrovskému a
rovnako všetkým, ktorí svojim milodarom prispeli k záchrane tohto
vzácneho diela.
CZ Mokrá Lúka