Seniorálne presbyterstvo

Gemerský seniorát ECAV

Senior: Mgr. Radovan Gdovin (2018 – 2024)

Seniorálny dozorca: Mgr. Michal Terrai (2018 – 2024)

Konsenior: Mgr. Dušan Pavel Hrivnák (2018 – 2024)

Konsenior: Mgr. Karmen Želinská (2018 – 2024)

Predseda VMV: Mgr. Viliam Solárik (2013 - 2019)

Predseda HV: A. Kubajdová (2016 - 2022)

Predseda SPK: Mgr. Dušan Pavel Hrivnák

Sen. právny zástupca – JUDr. P. Pangrác (2014 - 2020)

Sen. zapisovateľ 1: ThDr. Zuzana Poláková (2018 – 2024)

Sen. zapisovateľ 2: Mgr. Viliam Solárik (2014 - 2020)

Seniorálni presbyteri z ordinovaných:  

  • Mgr. Ján Gdovin (2018 – 2024)
  • Mgr. Adriana Hrivnáková (2018 – 2024)
  • Mgr. Emília Volgyiová (2018 – 2024)
  • Mgr. Miroslav Kerekréty (2017 - 2023)

Seniorálni presbyteri z neordinovaných:

  • Bc. Július Lalík (2014 - 2020)
  • Ján Greguš (2018 – 2024)
  • Ing. Ján Mihók (2018 – 2024)
  • Ján Šturmankin (2018 – 2024)
  • Milan Molčan (2018 – 2024)

 

Sledujte nás

tiež na našej FB stránke

HORE
Facebook GESECAV