Deň obce Ratkovské Bystré aj o Božom stvorení a hodnotách

Dňa 5. augusta 2023 sa konal v obci Ratkovské Bystré deň obce. V rámci programu si tu prišli na svoje aj deti. Práve pre ne si tento rok prichystal zaujímavé aktivity aj náš evanjelický cirkevný zbor. Deti sa tu mohli zabaviť pri kreslení, ale aj tvorivých dielňach. Tie sa niesli v duchu hesla: „Poď s nami objavovať Božie stvorenie a hodnoty“.

Deti si tak mohli vyrobiť rôzne veci, ktoré sú Božím stvorením. Napríklad medúzu z farebného papiera, ktorú môžu vidieť v mori. Keď sa o nej dočítame, zistime, že je skutočne zaujímavým Božím tvorom. Taktiež si deti mohli vyrobiť napríklad včielku z farebného papiera. Aj o nej sme si povedali, že je dôležitým Božím stvorením, lebo bez nej by rastliny nemohli prinášať plody.

Kto chcel si mohol z farebných krúžkov vyrobiť krásny kvietok. A dokonca sme si vytvárali aj krásnu letiacu dúhu. Spoločne sme sa zamýšľali: Kde sa prvýkrát spomína dúha ako taká? Povedali sme si, že je to v Biblii. Po veľkej potope sveta sa zjavila na oblohe, ako dôkaz Božieho sľubu, že už nikdy neuvedie Boh takú potopu na svet, aká bola vtedy. Ak sa pozrieme dnes na dúhu, vždy si môžeme tento Boží sľub pripomenúť.

Ten, kto si chcel len oddýchnuť si mohol prejsť klasickým papierovým bludiskom. Pre starších to bolo trochu náročnejšie. Heslom bolo: „On je vzkriesený“. A tak postupne od Kristovho hrobu sa deti dopracovali až ku anjelovi, ktorý túto radostnú zvesť oznámil. Mladší mali o čosi jednoduchšie bludisko. To sa nieslo v duchu hesla: „On počuje moje modlitby“. A tak si mohli deti prejsť cestičku od Krista, až k modliacemu sa dieťaťu. Taktiež si deti mohli len tak kresliť. Vymaľovať si mohli obraz pastiera, alebo Noemovu archu so zvieratkami na palube. A tak sa nám krásne prelínala téma potopy s dúhou, ktorú si viacerí radi vyrobili. Menším deťom pomáhali poctivo aj rodičia, no s radosťou sme im pomohli aj my, ktorí sme to celé realizovali.

Za odmenu, že deti absolvovali aj tieto tvorivé dielne, dostal každý účastník „Ježišovu mentolku za účasť“. Takisto boli odmenou aj „Kresťanské fazuľky každej chuti“, ktoré, okrem iného, obsahovali aj duchovné chute a príchute kresťanského života. Nechýbal aj pamätný list, ktorý bude účastníkom pripomínať túto krásnu chvíľu. Následne deti dostali ešte zaujímavé maličkosti, ktoré ich však iste veľmi potešili.

Myslím si, že to bol skutočne požehnaný čas. Tieto milé aktivity si pripravili pre deti zborový br. farár Mgr. Vladimír Vančík a s. Janka Baranová. S realizáciou pomáhala aj s. Janka Baranová st. Napriek tomu, že realizačný tým nebol veľký, spolu sme prichystali iste krásne aktivity pre deti, ktorými sme aj duchovne spestrili deň obce v Ratkovskom Bystrom.

Aj z tohto miesta patrí poďakovanie s. Janke Baranovej, ktorá ani cez leto nemá veľa voľného času a predsa si našla čas a chuť, aby sme spoločne niesli hlas nášho cirkevného zboru medzi dedinčanov. Za to veľmi krásne v mene cirkevného zboru ďakujeme. Množstvo nápadov prišlo práve od nej, či už tvorivých, alebo dizajnových…Vďaka patrí aj s. Janke Baranovej st. za pomoc pri realizácii, keďže sa nám to celkom pekne rozbehlo a aj jej pomoc bola veľmi vzácna.Ďakujeme aj s. Janke Vančíkovej za ďalšie pekné veci a drobnosti, ktoré nám pre detičky poskytla a tak mohli byť odmeny pre detičky ešte štedrejšie.

Vďaka za všetko patrí predovšetkým Pánu Bohu, že požehnal tejto akcii. Vyšlo nám aj počasie aj atmosféra. Verím tak, že aj táto aktivita bola milá Pánu Bohu a môžeme sa tešiť na ďalšie akcie a aktivity….

Mgr. Vladimír Vančík, zborový farár CZ ECAV Ratkovské Bystré