Do kostela zvonili …

… a 23. augusta 2019 do rejdovského Božieho chrámu zvolávali účastníkov 46. Gemerského folklórneho festivalu na slávnostné služby Božie. Tohto roku boli služby Božie venované osobnosti Milana Rastislava Štefánika  pri 100.výročí jeho úmrtia. Kázňou slova Božieho poslúžila Mgr. Karmen Želinská a na základe biblických slov z 1 listu Korintským 13,13: „teraz však zostáva viera, nádej, láska“ a Štefánikovho životného kréda „ veriť, milovať, pracovať“ – poukázala na osobnosť generála Štefánika a jeho odkaz pre dnešných moderných ľudí.

Liturgiou poslúžili rodáci z Rejdovej: Mgr. Erika Valková Krišťáková PhD. a  Mgr. Ján Molčan. V rámci služieb Božích zaznela pieseň Hojže, Bože v podaní Mgr. Márie Kováčovej a pieseň Kto za pravdu horí, ktorú zaspieval ženský spevokol Cirkevného zboru ECAV  Rejdová.   Na organe nás doprevádzal MgA. Janko Siroma, PhD.

Veľkosť Štefánikovho zjavu, magnetické žiarenie ohnivého ducha, v ktorom sa spájala neha i sila, heroizmus i sen, víťazný tvorivý entuziazmus i jasnovidecké prenikanie krutej a ironickej skutočnosti, ducha oslneného slávou nebies, nespokojného, žíznivého po poznaní všetkých diaľok a tajomstiev Zeme, a predsa milujúceho i chudobný kraj, kde sa narodil, a malý národ svojich bratov, pre ktorý zápasil a umieral… to bol Milan Rastislav Štefánik podľa O. Březinu.

Mgr. Karmen Želinská, konseniorka GES