Do Revúcej zavítal otec Abrahám

Tak ako každý rok aj tento rok zorganizovalo VMV pri GES ECAV Stretnutie mužov, ktoré sa tento rok uskutočnilo   v nedeľu 25.6.2023 v priestoroch školskej jedálne Základnej školy Hviezdoslava v Revúcej.

Po privítaní sestrou námestnou farárkou Mgr. Vierou Kmecovou a zborovou dozorkyňou Annou Verbiarovou sa slova ujal brat senior GES ECAV Mgr. Radovan Gdovin.
Svojou prednáškou o Abrahámovi, o jeho pôsobení, jeho životnej genéze a príbehu viery nás všetkých zaujal. Miestami sme boli skúšaní, kedy si brat senior pripravil chytáky, ale vedeli sme spoločne nájsť odpovede. Prednášku si rozdelil na dve časti. Počas prestávky vystúpil domáci spevokol z cirkevného zboru ECAV Revúca. Zároveň bolo podávané malé občerstvenie, káva a chutné zákusky.  Po prestávke pokračoval brat senior druhou časťou prednášky.
Poďakovanie za organizáciu a za pripravené pohostenie všetkým prítomným, za spev členom spevokolu a prednášateľovi za pripravenú a odprenášanú tému tlmočil brat seniorátny dozorca GES ECAV Dr. Michal TERRAI. Záverečnú modlitbu a požehnanie na záver vyslovil pre všetkých brat konsenior GES ECAV Mgr. Dušan Pavel Hrivnak.
PhDr. Michal Terrai, MBA.
Foto: -mt-