Marcová SPK duchovných GES v Sirku

Dňa 12.3.2019 sa v konala pravidelná mesačná schôdza duchovných v Gemerskom senioráte. Tentokrát sa konala na pôde CZ ECAV na Slovensku Sirk. Naše stretnutie sa začalo biblickým zamyslením v sirkovskom ev.a.v. chráme Božom, ktoré si pre nás pripravila  miestna námestná farárka Mgr. Adriana Hrivnaková. Následne sme sa presunuli do priestorov farského úradu, kde nasledovala pracovná časť. Našim hosťom bola historička PhDr. Daniela Baranová PhD. žijúca v Banskej Bystrici, avšak s gemerskými koreňmi. Pripravila si pre nás prednášku s názvom : „Kto sme a kam smerujeme? – Stredný Gemer kedysi perla horného Uhorska“. Mali sme tak možnosť dozvedieť sa o mnohých významných osobnostiach, ktorí vzišli z tohto priestoru a ostávajú pre nás i po viacerých rokoch motiváciou a inšpiráciou k tomu, aby sme si svoju službu ako evanjelickí duchovní v Gemerskom senioráte konali v plnej vážnosti, s láskou k svojej cirkvi, blížnemu a svojmu národu,  a hlavne v zodpovednosti tak pred ľuďmi ako aj pred Pánom Bohom.

Rado Gdovin, senior GES