Partneri z nemeckého Neuenbürgu na Gemeri

Gemerský seniorát ECAV na Slovensku už od roku 2007 rozvíja a utužuje spoluprácu s partnerským seniorátom Neuenbürg, ktorý sa nachádza na území juhozápadného Nemecka, v oblasti Schwarzwaldu. Tento rok si naši partneri z Nemecka pre rokovanie svojho Pfarrkonventu vybrali Slovensko. Po potulkách Slovenskom nemohli samozrejme obísť ani partnerský Gemerský seniorát. Tak sa cca 28 duchovných a neordinovaných z dekanátu Neuenbürg stretlo s duchovnými z Gemerského seniorátu, a to v utorok (8.10.2019) podvečer v hotele Kras v Rožňave. Po spoločnej večeri, vzájomnom privítaní a odovzdaní prezentov pokračovalo spoločné stretnutie krátkym kultúrnym programom, na ktorom vystúpilo spevácke teleso 4G z Rožňavy a tanečná zložka Folklórnej skupiny Stromíš z Vlachova. Nasledovalo vzájomné predstavenie sa nemeckých a slovenských kolegov a powerpointové prezentácie práce a aktivít, ktoré prebiehajú v obidvoch partnerských seniorátoch. Tie si za nemeckú stranu pripravil br. farár Gottfried Löffler, zástupca dekana, ktorý sa kvôli nemoci nemohol stretnutia zúčastniť. Za slovenskú stranu si prezentáciu pripravil br. senior Rado Gdovin. Po ukončení oficiálneho programu nasledovala voľná priateľská debata. Program pokračoval v stredu (9.10.2019), kedy nemeckí partneri v sprievode br. seniora GES navštívili postupne Materskú a Základnú školu v Rožňave a kostoly v Štítniku, Koceľovciach a Dobšinej. Spoločný príjemne strávený čas bol zakončený obedom na Dedinkách odkiaľ sa naši parneri vybrali po potulkách Slovenskom do Popradu. Ďakujeme týmto Pánu Bohu za dopriaty požehnaný čas, ktorý bol vzájomným povzbudením a obohatením tak pre nemeckú ako aj slovenskú stranu a tešíme sa už teraz na ďalšie stretnutia.

Mgr. Rado Gdovin, senior GES

Foto : Mgr. Michal Terrai, dozorca GES