Posviacka zreštaurovaného oltára v Henckovciach

Z Božej milosti sme sa 29. 10. 2023 radovali v našom cirkevnom zbore Nižná Slaná – Kobeliarovo, pretože po 5 rokoch sa nám podarilo posvätiť zreštaurovaný oltár vo filiálke Henckovce. Proces obnovy oltára započal v roku 2018, ale až v roku 2019 bol prevezený do Štátnych ateliérov v Bratislave. Po troch rokoch bol prevezený do Oblastného ateliéru v Levoči, kde bol oltár dokončený a nainštalovaný v júli tohto roku. Slávnosť sa nám vďaka Bohu podarila naplánovať na koniec októbra, kde naše pozvanie prijal brat biskup VD Peter Mihoč, bratia farári a sestry farárky, z blízkeho okolia a tí, ktorí tú v posledných rokoch slúžili. Brat biskup sa nám prihovoril zvesťou slova Božieho, kedy si za základ kázne vybral text, ktorý máme na priečelí chrámu v Henckovciach, po tomto nasledovala posviacajúca reč, ktorú vykonal brat senior Radovan Gdovin. Piesňami nám poslúžil spevokol Agapé z Vlachova, ktorý je pod vedením Emílie Briatkovej. Po skončení sme sa presunuli do sály Kultúrneho domu, kde prebiehali družné rozhovory. Veľká vďaka patrí Pánu Bohu, že aj napriek komplikáciám sa oltár dostal na pôvodne miesto a samozrejme všetkým tým, ktorí priložili ruku k dielu, či už finančne (Gotická cesta, Obec Henckovce), alebo fyzicky.

Mgr. Ľubica Štefanidesová, námestná farárka v Združenom CZ Nižná Slaná – Kobeliarovo

Foto: PhDr. Michal Terrai, MBA.