Pozvanie na 5. DEŇ GEMERSKÉHO SENIORÁTU

Gemerský seniorát ECAV na Slovensku v spolupráci s Vnútromisijným výborom GES ECAV na Slovensku ako aj s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Vyšná Slaná a Obcou Vyšná Slaná si vás dovoľujú pozvať na 5. DEŇ GEMERSKÉHO SENIORÁTU, ktorý sa uskutoční v areáli futbalového ihriska v obci Vyšná Slaná dňa 20.8.2023 (11. nedeľa po sv. Trojici) so začiatkom o 10.00 hod. Podujatie sa začne slávnostnými službami Božími a bude pokračovať popoludňajšou časťou. Občerstvenie bude možné zakúpiť si priamo na mieste. Všetky ďalšie informácie nájdete na plagáte. Po roku sa tešíme na spoločné stretnutie a všetkých, nielen z Gemera,  srdečne pozývame.