Pozvánka na inštaláciu do Betliara

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Betliar si vás dovoľuje pozvať na slávnostné služby Božie, na ktorých bude inštalovaná zborová farárka Mgr. Erika Valková – Krišťáková, PhD. Služby Božie sa budú konať 22. apríla 2023 v Evanjelickom a.v. chráme Božom v Betliari so začiatkom o 10.00 hod.