Pozvánka na seniorátne stretnutie dozorcov a presbyterov GES

Predsedníctvo GES ECAV na Slovensku v spolupráci s Vnútromisijným výborom GES ECAV a Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Muránska Dlhá Lúka si vás dovoľuje pozvať na Seniorátne stretnutie dozorcov a presbyterov jednotlivých cirkevných zborov Gemerského seniorátu, ktoré sa uskutoční 15.10.2023 (nedeľa) v Kultúrnom dome v Muránskej Dlhej Lúke so začiatkom o 15.00 hod. Všetky ďalšie detaily nájdete na plagáte. Tešíme sa spoločné stretnutie.