Prehliadka spevokolov GES v Dobšinej aj s koncertom Katedrála Tour 2023

Vnútromisijný výbor Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Dobšiná si vás dovoľujú srdečne pozvať na Seniorátnu prehliadku spevokolov Gemerského seniorátu, ktorá sa uskutoční 1.10.2023 (nedeľa) v Evanjelickom a.v. chráme Božom v Dobšinej so začiatkom o 15.00 hod. Po skončení prehliadky, cca o 16.30 si vás dovoľujeme pozvať na koncert Dušana Havrillu, ktorý sa predstaví v rámci svojej Katedrála Tour 2023 vlastnou hudobnou tvorbou za sprievodu gitary a kajona. Vstupné na podujatie je dobrovoľné formou milodaru na podporu vnútromisijných aktivít v Gemerskom senioráte ako aj na čiastočné pokrytie výdavkov za koncert.

Všetci ste srdečne pozvaní. Tešíme sa na vás ako aj na pekný hudobný zážitok.