Príležitosť robí zlodeja /Usmernenie pre predsedníctva CZ v GES/

Vážené predsedníctva cirkevných zborov v Gemerskom senioráte! O tom, že chrámy sú v tomto nie jednoduchom čase zavreté a bohoslužby sa v nich nevykonávajú, vedia nielen tí, ktorí do nich pravidelne prichádzajú, ale aj tí, ktorí do nich bežne neprichádzajú, no majú snahu do nich vstupovať, avšak nie s dobrými a čistými úmyslami. Opustené, nenavštevované a nevyužívané kostoly sú lákadlom pre všetkých tých, ktorí v nich hľadajú ľahkú a rýchlu korisť. Nakoľko na pôde Gemerského seniorátu došlo v jednom cirkevnom zbore v posledných dňoch k vlámaniu do kostola, pričom škoda bola vyčíslená na vyše 1000,- EUR, ako predsedníctvo seniorátu vás, vážené predsedníctva cirkevných zborov, ako štatutárov prosíme o to, aby ste dohliadali na svoje svätostánky. Najmä, aby ste nezavdávali príčinu a podnet ku krádeži. To jest: v žiadnom prípade nenechávajte v chrámoch finančnú hotovosť! Určite nenechávajte kľúče od celého objektu na primitívnych miestach, ktoré zlodej ľahko objaví a dostane sa tak do chrámu bez akejkovek námahy, v tichosti. Za danej situácie určite nie je múdre a bezpečné nechávať v chrámoch kalichy, pateny, cibória, klávesové nástroje, resp. iné predmety drahšieho charakteru, ktoré by mohli byť ľahko odcudzené a spenažené. Pokiaľ to niekde takto je, odporúčame tieto predmety premiestniť buď na obývaný farský úrad alebo ich uložiť do opatery miestnemu zborovému dozorcovi, kurátorovi, kostolníčke, resp. inej dôveryhodnej osobe. Odporúčame spísať tzv. dohodu o hmotnej zodpovednosti s takýmto človekom.

Máme nádej a veríme, že i v čase pandémie nás náš dobrotivý Otec nebeský zachová pri zdraví a pomôže ochrániť aj majetok, ktorý sme zdedili po svojich predkoch. No nesťažujme Mu to my sami svojou vlastnou ľahostajnosťou, nedbalosťou či nezodpovednosťou!

Pán s vami!

Predsedníctvo GES