Revitalizácia oddychovej zóny Koceľovce – zvýšenie bezpečnosti návštevníkov

Nové chodníky, bezbariérový prístup, vynovené vstupné brány, či mini oddychová zóna pribudli v uplynulých dňoch pri Evanjelickom kostole v Koceľovciach, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou nesúcou značku Európske dedičstvo. V rámci projektu bolo preinvestovaných viac ako 13.300 eur.

Cieľom projektu financovaného prevažne z dotačného programu Košického samosprávneho kraja (KSK) Terra Incognita bolo zlepšiť bezpečnosť, prístupnosť a skvalitniť turistickú infraštruktúru pre návštevníkov tejto významnej pamiatky.

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Koceľovce začal s realizáciou projektu v septembri tohto roka. Samotné práce prebiehali čo najšetrnejšie s ohľadom na pamiatkový objekt.

Hlavný starý betónový chodník s prístupovými schodmi boli v havarijnom stave. Po rekonštrukcii došlo aj k vizuálnemu zjednoteniu oboch chodníkov, ktoré už tvoria čadičové kocky dotvárajúce gotický charakter kostola. Navyše, bočný chodník ponúka aj bezbariérový prístup, ktorý doposiaľ ku kostolu neviedol. Zjednodušilo to vstup do chrámu nielen starším veriacim, ale tiež návštevníkom s problémami pohybového aparátu.

Obnovou prešli i vstupné brány, ktoré už roky nespĺňali svoju funkciu. Zrenovované je tiež sedenie v kostolnej predsieni, vitrína na oznamy a turisti môžu po novom zanechať svoj odkaz a dojmy z kostola a jeho významných fresiek v podpisovej knihe návštev. V budúcnosti môže poslúžiť i na štatistické účely o tom, odkiaľ k nám turisti prichádzajú,“ povedala administrátorka tunajšieho cirkevného zboru Ľubica Štefanidesová s tým, že koceľovský kostol v uplynulých rokoch navštevuje počas letných prázdnin zhruba 300 turistov.

Významné pre turistov je tiež vytvorenie mini oddychovej zóny, ktorú tvoria dve parkové lavičky priamo pred ohradným múrom kostola. Ide o ďalší prvok dotvárajúci atmosféru malej obce na Gemeri, ktorá sa pýši monumentálnym chrámom.

Tento projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore KSK z programu Terra Incognita na podporu cestovného ruchu na rok 2023 pre oblasť Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja vo výške 12.000 eur. Spolufinancovanie v sume vyše 1300 eur zabezpečila Obec Koceľovce. Pri realizácii pomáhalo aj OZ Gotická cesta a do začiatku prác mala projekt na starosti vtedajšia zborová farárka Emília Velebírová.

Podobnými projektami sa posilňuje spolupráca na úrovni cirkevných zborov a obcí, v ktorých sú významné kostoly. Vznikajú aj prepájajúce iniciatívy tretieho sektoru, ktorých výsledkom je vytvorenie podmienok pre otváranie kostolov, či nová značená náučná cyklotrasa Slovenského cykloklubu – Slovenský kras.

Kostol v Koceľovciach je súčasťou Gotickej cesty a v roku 2022 spolu s ďalšími 11 kostolmi získal vďaka vzácnym freskám značku Európske dedičstvo. Patrí medzi prvé slovenské pamiatky, ktoré nesú tento titul. Koceľovský kostol je jedinečný tým, že fresky v ňom predstavujú doposiaľ najväčšiu súvislú pomaľovanú plochu spomedzi všetkých gemerských kostolov.

Chrám si v budúcnosti vyžaduje aj väčšie investície, a to hlavne do rekonštrukcie zastrešenia či reštaurovania nástenných malieb. Opravu si žiada aj kostolná predsieň.

Mgr. Ľubica Štefanidesová, administrátorka CZ Koceľovce

Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom  z programu TerraIncognita