Septembrová SPK duchovných GES

Dňa 10.9.2019 sa duchovní Gemerského seniorátu po letných prázdninách zišli na Seniorálnej pastorálnej konferencii, ktorá sa konala na pôde Cirkevného zboru Čierna Lehota. Stretnutie začalo v miestnom evanjelickom a.v. chráme Božom duchovným zamyslením, ktoré si pre prítomných pripravila administrátorka Cirkevného zboru Mgr. Vierka Kmecová. Pracovná časť pokračovala v priestoroch Kultúrneho domu. V rámci nej zaujímavou prednáškou na tému „Evanjelici na Slovensku : demografické, časové a priestorové súvislosti“ poslúžil pán Juraj Majo, PhD., odborný asistent na Katedre ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja Prírodovedeckej  fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Nasledovala zaujímavá diskusia, počas ktorej pán Majo  ochotne odpovedal na otázky prítomných. Nakoľko rady duchovných počas letných mesiacov posilnil br. farár Mgr. Daniel Gdovin, ktorý bol zvolený za zborového farára v Gemerskej Polome, br. predseda SPK Mgr. Dušan Hrivnak ho medzi nami srdečne privítal a poprial Božie požehnanie pre jeho službu v Gemerskom senioráte. Na záver zazneli informácie br. seniora GES Mgr. Rada Gdovina, v ktorých okrem iného zhodnotil Deň Gemerského seniorátu a seniorálnu konfivíkendovku. Povzbudil duchovných, aby motivovali svojich veriacich k účasti na seniorálnych podujatiach. Prvé poprázdninové stretnutie duchovných GES sa po spoločnom obede a vzájomných rozhovoroch spontánne ukončilo.

Text a foto : rado gdovin