Spoločenstvo evanjelických žien – POZVÁNKA

P O Z V Á N K A

Spoločenstvo evanjelických žien GES ECAV

a seniorálna koordinátorka

 

pozýva sestry – koordinátorky práce žien v cirkevných zboroch na pracovné stretnutie

Rozšíreného výboru SEŽ

 

Dňa 8. novembra 2020 o 18.30 hod.

Stretnutie sa uskutoční online cez webex, preto je potrebné prihlásiť sa u koordinátorky do 5.11.

Prihlásené sestry dostanú potom mailom podrobné informácie k registrácii.

Prihlásiť sa môžu 3 – 4 sestry z každého seniorátu.

Ďakujeme Pánovi, že sa môžeme v týchto pohnutých časoch stretnúť aspoň online a možno aj vidieť.

Tešíme sa na stretnutie, Pán nech Vás všetky žehná a ochraňuje!

Eva Oslíková                                                       Danica Hudecová

predsedníčka SEŽ                                              senior.koordinátorka