V Koceľovciach revitalizujú okolie kostola

Naši bratia a sestry z ECAV Koceľovce začali s prácami na projekte Revitalizácia oddychovej zóny Koceľovce. Vďaka tomu by vstup do Chrámu Božieho v tejto obci  mal byť dôstojnejší, ako v uplynulých rokoch, keďže sa pod neho podpísal zub času.

Veriaci budú môcť kráčať po nových prístupových chodníkoch. Tie doterajšie boli totiž v nevyhovujúcom stave. Opravené majú byť aj vstupné brány, a vytvorený bude tiež bezbariérový prístup, z čoho sa obzvlášť tešíme. Chorí, slabí či starí, sa tak budú môcť ľahšie dostať do kostola a byť tak prostredníctvom modlitieb ešte bližšie k Hospodinovi.

Chodník majú zdobiť kvetináče, pribudnúť by mala aj vynovená vitrína na oznamy a obnovou by malo prejsť aj sedenie v takzvanom „háziku“, ako miestni nazývajú kostolnú predsieň.

Sfunkčnia sa aj ikonické vstupné brány, ktoré poskytnú nový pohľad na jeden zo skvostov spomedzi gemerských kostolov nielen pre domácich veriacich, ale hlavne pre turistov, ktorí toto miesto často navštevujú. Po novom by pre nich mala byť pripravená aj „podpisová kniha“.

Keďže si turisti a návštevníci radi vychutnávajú atmosféru tejto monumentálnej stavby, ktorá by bez Božej pomoci a požehnania nemohla vzniknúť, posedieť si budú môcť na lavičkách pred areálom kostola, ktorý sa pýši značkou Európske kultúrne dedičstvo.

Odstránením nedostatkov, zvýšením bezpečnosti pri vstupe, vytvorením mini oddychovej zóny a skrášlením či sfunkčnením jednotlivých prvkov chcú vyslať ďalší signál, že im záleží na zachovávaní historického dedičstva, kultúrnych, ale hlavne duchovných hodnotách.

Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu TerraIncognita na podporu cestovného ruchu na rok 2023 pre oblasť podpory: 2. Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja. Na realizáciu sme získal koceľovský cirkevný zbor dotáciu vo výške 12.000 eur. Ďalších viac ako 1300 eur spolufinancovala Obec Koceľovce. Pri realizácií projektu pomáhalo aj Združenie Gotická cesta. Práce majú byť hotové do konca októbra. Ďakujeme v mene všetkých veriacich!

Veď som ti prikázal: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš.“ (Joz 1, 9)

www.vucke.sk

www.kosiceregion.com

www.terraincognita.sk

NOVÉ_logo_text-na-web-2

Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom  z programu Terra Incognita

Mgr. Ľubica Štefanidesová, administrátorka CZ ECAV na Slovensku Koceľovce