V Ochtinej sa stretli muži z Gemerského seniorátu

V 1. nedeľu po sv. Trojici (23.6.2019) sa v evanjelickom a.v. chráme Božom v Ochtinej konalo Seniorálne stretnutie mužov Gemerského seniorátu. Po úvodnom privítaní miestnym br. diakonom Martinom Dudášom prítomných pozdravil aj starosta obce Július Rusnák.  Celé stretnutie bolo venované postave M.R. Štefánika, ktorého 100. výročie tragickej smrti sme si začiatkom mája tohto roku pripomenuli. Účastníkom stretnutia o ňom pútavým spôsobom prednášal kpt. Mgr. Ondrej Rišiaň, ktorý pôsobí ako evanjelický duchovný v Ozbrojených silách SR v Trenčíne. Vo svojej prednáške poukázal na viaceré známe, ale i menej známe detaily zo života velikána našich dejín –  na veľký podiel pozitívnych vzorov pre jeho osobnostný rast a vývin, na jeho vzťah s otcom, tiež na krízu vieru, ktorou si Štefánik prešiel. V ďalšej časti stretnutia sa prítomným prihovoril prof. Ondrej Hronec, ktorý vysoko ocenil výber témy stretnutia a povzbudil členov Vnútromisijného výboru GES, aby v takto vysoko nastolenej latke aj naďalej pokračovali. V záverečnej časti celého podujatia prítomných pozdravil i senior GES Mgr. Rado Gdovin, ktorý účastníkov povzbudil k tomu, aby  neostali iba pri obdive evanjelických velikánov našich dejín, ale boli vzormi viery pre svoje deti, vnúčatá, cirkevné zbory a spoločnosť v súčasnosti. Celým podujatím prítomných sprevádzali kvalitné spevácke zbory z Ochtinej a Rochoviec a tiež miešané spevácke duo z Ochtinej a Rožňavy.  Veľké poďakovanie patrí domácemu cirkevnému zboru v Ochtinej a Vnútromisijnému výboru GES za prípravu vydareného a požehnaného podujatia, na ktorom sa stretlo cca 80 účastníkov.

Mgr. Rado Gdovin, senior GES

Foto : Mgr. Michal Terrai, dozorca GES