Výnimočné ocenenia – výnimočné osobnosti

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Revúca je právom hrdý na svojich dvoch členov, ktorí dostali nedávno výnimočné ocenenie.

Mgr. Viera Lábajová venuje celý svoj život službe blížnym, trpiacim látkovou i nelátkovou závislosťou v Odborom liečebnom ústave psychiatrickom, n. o. Predná hora.

V tejto špecializovanej nemocnici rozvíjala svoje odborné znalosti i darované hrivny od Pána od roku 1986, kedy nastúpila na post staničnej sestry. Od roku 2007 do apríla 2023 bola námestníčkou pre ošetrovateľstvo a i naďalej je odbornou garantkou pre ošetrovateľstvo. Je aktívnou koordinátorkou programu pri celoslovenských konferenciách sestier pracujúcich v psychiatrii a podieľa sa na zmene terapeutického prístupu v liečbe závislostí.

Mgr. Viera Lábajová sa stala laureátkou celoslovenského prestížneho ocenenia „Biele srdce“, ktoré udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti ich medzinárodného dňa.

Toto najvyššie ocenenie dostala aj ďalšia Revúčanka – jej kolegyňa Mgr. Darina Gešková, vrchná sestra 1. oddelenia. Obe sa stretli pri tejto príležitosti s prezidentkou SR  Zuzanou Čaputovou, ktorá ocenila ich dlhoročnú službu v oblasti zdravotníctva.

Druhým oceneným je brat Karol Žigo, ktorý bol ocenený  Plaketou Mesta Revúca pri príležitosti slávnostného oceňovania osobností na rozlúčkovom defilé – „Revúca – mesto kultúry“.  Plaketu dostal za dlhoročnú prácu v mediálnej, kultúrnospoločenskej a kinematografickej oblasti.

V cirkevnom zbore je mediálnym služobníkom a usiluje sa o zachovanie fotodokumentácie všetkých zborových i seniorátnych aktivít a podujatí.

Svojím životom sú obaja ocenení skromní a nenápadní, ale svojimi skutkami sú výnimoční. Konajú svoju službu „z tej duše, nie ako ľuďom, ale ako Pánovi“.

Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV Revúca blahoželá svojim oceneným členom a vyprosuje im do ďalšieho života i služby Božiu milosť, pomoc a požehnanie darmi Ducha Svätého.

Veríme, že to najvyššie ocenenie za svoju vernú službu však obdržia raz od Toho, ktorý ich do života i služby povolal a ktorému oni svoj život odovzdali.

Ing. Mgr. Danica Hudecová, zb. farárka v CZ Revúca