Misia od najmenších

V jednote je sila. Je veľmi dôležité, aby sme už u tých najmenších budovali vlastnosti ako sú: pomoc,solidarita,úcta, služba = MISIA MEDZI NAMI. Lebo ako ich budeme formovať a čo im budeme vštepovať do srdiečok od malička, v dospelosti to zúročia. Konať misiu sa musíme naučiť a učiť sa to musíme už v detstve. CZ ECAV na Slovensku Sirk na Štedrý večer bol veľmi obdarený, určite, ako každý veriaci kresťan Synom Božím, ktorý nám bol daný, aby sme boli spasení, ale aj krásnym vianočným programom s názvom: “ Chlapec, ktorý nedošiel do Betlehema „, ktorým poslúžili tí najmenší. Prišli z vyhriatých teplých izbičiek z CZ ECAV na Slovensku Muránska Dlhá Lúka,( ktorý je vzdialený od nášho CZ Sirk 22 km) do studeného kostola s perfektnou akustikou a s parou pri každom nádychu a výdychu, pri každom otváraní úst. GES ECAV na Slovensku má pestré zloženie CZ. Od veľkých, bohatších po duchovnej i finančnej stránke až po tie malé, slabšie, chudobnejšie. Ale spolu tvoríme celok. Učme sa od tých najmenších pomáhať jedni druhým. Lebo ak nebudeme ako deti, nikdy nevojdeme do kráľovstva nebeského. ( Mt.18,3 ) Ďakujeme vám deti, že ste nám ukázali cestu, po ktorej máme ísť “ službou k jednote“.

Mgr. Adriana Hrivnaková, námestná farárka CZ Sirk