Rožňavské Bystré

Cirkevný zbor ECAV Rožňavské Bystré
adresa:  Rožňavské Bystré 76, 049 31
kontakt: 058/798 51 33, 0918 828 354

Predsedníctvo
  Mgr. Ján Gallo − námestný farár 
Marta Lajčáková - zborová dozorkyňa