Rejdová

Cirkevný zbor ECAV Rejdová
adresa:  Rejdová 33, 049 26 Rejdová
kontakt: 058/794 01 18

Predsedníctvo
Mgr. Karmen Želinská – námestná farárka vo Vyšnej Slanej - administrátor
Ján Krišťák – zborový dozorca