presbyterstvoGES

V tejto sekcii sú informácie o presbyterstve Gemerského seniorátu a pre registrovaných členov presbyterstva tiež materiály zo zasadnutí a na zasadnutia

Pre členov presbyterstva je potrebná registrácia na úvodnej stránke, aby sa spomínané materiály (pozvánky, zápisnice a pod.) stali dostupnými!!!, pri otvorení je potrebné heslo na otvorenie dokumentu zaslané členom presbyterstva e-mailom.