Predstavenie kandidátov vo voľbách dozorcu GES 2012

Novinky - Pripravované v GES

Na kandidačnej porade predsedníctiev Cirkevných zborov Gemerského seniorátu dňa 28. 03. 2012 v Štítniku bola podľa Cirkevného zákona č. 11/1994 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií v znení cirkevného zákona č. 1/2011, § 29 ods. 1 zostavená kandidátka pre voľby na funkciu seniorálneho dozorcu s nasledovnými kandidátmi:

Paličková Margita      predstavenie kandidátky tu...

Štefan Ján, Ing.           predstavenie kandidáta tu...


Termíny k voľbám:
22. a 29. Apríl 2012, volebné konventy v cz GES
8. mája sčítacia komisia a vyhlásenie výsledku volieb
20. a 27. mája 2 kolo volieb (ak bude potrebné)
6. júna sčítacia komisia a vyhlásenie výsledku volieb